Trang chủ

THỰC HIỆN SÀNG LỌC

  • Người dùng tự kiểm tra nguy cơ đối với hành vi sử dụng các chất gây nghiện của mình.
  • Đăng nhập trước khi sàng lọc nếu cần lưu trữ kết quả cho đơn vị tiến hành sàng lọc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Tài liệu được tổng hợp và biên dịch phục vụ cho mục đích cung cấp kiến thức cho cộng đồng và tham khảo chuyên môn cho nhân viên công tác trong lĩnh vực y học nghiện.

HƯỚNG DẪN SÀNG LỌC

  • Một số tài liệu và video hướng dẫn thực hiện sàng lọc cho nhân viên y tế.

DANH BẠ PHÒNG KHÁM

  • Thông tin liên hệ của các phòng khám điều trị nghiện chất, dùng cho trường hợp cần chuyển gửi bệnh nhân hoặc liên hệ điều trị nghiện.

TRUNG TÂM GIẢI CỨU NISSI

  • Hệ thống quản lý học viên được xây dựng hỗ trợ cho Trung Tâm Giải Cứu NISSI.