Sàng lọc

GIỚI THIỆU

Tôi sẽ hỏi anh/chị một số câu hỏi về trải nghiệm sử dụng các chất gây nghiện, đồ uống có cồn và các sản phẩm thuốc lá mà anh/chị đã từng dùng trong đời và trong 3 tháng qua. Những chất gây nghiện này có thể được sử dụng bằng cách hút, nuốt, hít bột, hít khói, tiêm hoặc uống dạng viên.

Một số chất được liệt kê ở đây có thể đã được bác sĩ kê đơn (như thuốc an thần, thuốc giảm đau, amphetamine,...). Trong cuộc phỏng vấn này, chúng ta sẽ không ghi lại những thuốc được sử dụng theo đơn do bác sỹ của anh/chị kê. Tuy nhiên, nếu anh/chị đã sử dụng những thuốc này vì những lý do khác ngoài lý do được cấp thuốc, hoặc sử dụng thường xuyên hơn, hoặc dùng liều cao hơn thì hãy cho tôi biết.

Mặc dù chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc anh/chị sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp, anh/chị hãy yên tâm là những thông tin đó sẽ được bảo mật.

Sau khi anh/chị đã hiểu và đồng ý thực hiện sàng lọc, vui lòng tiếp tục nhập các thông tin cần thiết và nhấn BẮT ĐẦU SÀNG LỌC!

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong cuộc đời, anh/chị đã từng sử dụng những chất nào sau đây? (CHỈ TÍNH SỬ DỤNG NGOÀI MỤC ĐÍCH Y KHOA)

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Trong ba tháng vừa qua, anh/chị sử dụng những chất đã đề cập với tần suất như thế nào?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Trong ba tháng vừa qua, anh/chị cảm thấy thèm muốn dữ dội hay bị thôi thúc mãnh liệt phải sử dụng chất với tần suất như thế nào?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Trong ba tháng vừa qua, việc sử dụng chất dẫn đến các vấn đề sức khỏe, xã hội, luật pháp hay tài chính của anh/chị với tần suất như thế nào?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Trong ba tháng vừa qua, anh/chị bị thất bại không làm được những gì mình bình thường có thể làm được vì lý do sử dụng chất với tần suất như thế nào?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Có người bạn hay thân nhân nào hay bất cứ ai đã từng bày tỏ lo ngại về việc quý vị sử dụng chất không?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Quý vị có bao giờ thử giảm bớt việc sử dụng chất nhưng không thành công?

Thuốc lá [thuốc lá (điếu, vấn, nhai), thuốc lào, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha,…]

Rượu bia [bia,rượu, sâm-panh, nước trái cây lên men rượu,…]

Cần sa [bồ đà, cỏ, gai, tài mà,…]

Cocain [crack,…]

Các chất dạng amphetamine [methamphetamine (hàng đá, ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), hồng phiến,…]

Dung môi [keo hít, keo con chó, nitrous oxide (khí cười), xăng, sơn,…]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [diazepam (Valium, Seduxen), bromazepam (Lexomil, “thuốc 3 khía”), promethazine (“ống trắng”), thuốc dãn cơ (“ống vàng”),…]

Chất gây ảo giác [LSD (tem dán, bùa lưỡi), nấm thần, ketamine (“chất K”),…]

Chất dạng thuốc phiện [heroin (hàng trắng, xì ke), thuốc phiện, codein (Efferalgan đỏ), morphine, (dextro)propoxyphen, tramadol, dolargan, fentanyl, methadone, buprenorphine (Subutex, Suboxone),…]

Chất khác []

Bạn đã bao giờ sử dụng bất kỳ chất nào theo đường tiêm chích chưa? (KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH CHỮA BỆNH)