Sàng lọc

GIỚI THIỆU

Tôi sẽ hỏi anh/chị một số câu hỏi về trải nghiệm sử dụng các chất gây nghiện, đồ uống có cồn và các sản phẩm thuốc lá mà anh/chị đã từng dùng trong đời và trong 3 tháng qua. Những chất gây nghiện này có thể được sử dụng bằng cách hút, nuốt, hít bột, hít khói, tiêm hoặc uống dạng viên.

Một số chất được liệt kê ở đây có thể đã được bác sĩ kê đơn (như thuốc an thần, thuốc giảm đau, amphetamine,...). Trong cuộc phỏng vấn này, chúng ta sẽ không ghi lại những thuốc được sử dụng theo đơn do bác sỹ của anh/chị kê. Tuy nhiên, nếu anh/chị đã sử dụng những thuốc này vì những lý do khác ngoài lý do được cấp thuốc, hoặc sử dụng thường xuyên hơn, hoặc dùng liều cao hơn thì hãy cho tôi biết.

Mặc dù chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc anh/chị sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp, anh/chị hãy yên tâm là những thông tin đó sẽ được bảo mật.

Sau khi anh/chị đã hiểu và đồng ý thực hiện sàng lọc, vui lòng tiếp tục nhập các thông tin cần thiết và nhấn BẮT ĐẦU SÀNG LỌC!

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Từ trước tới nay, bạn đã sử dụng loại nào trong các chất gây nghiện dưới đây?
(Chú ý: với thuốc được kê đơn, chỉ đánh dấu nếu người trả lời không dùng vì mục đích chữa bệnh)

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Trong 3 tháng qua, bạn sử dụng các chất bạn nhắc đến (chất 1, chất 2…) thường xuyên ở mức độ nào?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Trong 3 tháng qua, bạn cảm thấy buồn bực và thèm sử dụng các chất bạn nhắc đến (chất 1, chất 2…) thường xuyên ở mức độ như thế nào?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Trong 3 tháng qua, việc sử dụng các chất bạn nhắc đến (chất 1, chất 2…) gây nên các vấn đề đối với sức khỏe, gia đình, xã hội, pháp luật hoặc kinh tế của bạn ở mức độ như thế nào?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Trong 3 tháng qua, bạn không làm được những việc bình thường của mình vì sử dụng các chất bạn nhắc đến (chất 1, chất 2…) ở mức độ như thế nào?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Có ai đó (người thân, bạn bè của bạn…) đã từng bày tỏ sự lo ngại của họ đối với việc sử dụng (chất 1, chất 2…) của bạn chưa?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Bạn đã bao giờ cố gắng kiểm soát, cắt giảm hoặc ngừng sử dụng (chất 1, chất 2…) mà không thành công chưa?

Thuốc lá [Shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lào, trầu thuốc…]

Rượu bia []

Cần sa [Cỏ Mỹ, tài mà, bồ đà,...]

Cocain [Crack,…]

Các chất dạng amphetamine [Đá (methamphetamine), thuốc lắc, hồng phiến, viên kích, viên ăn kiêng,...]

Dung môi [Poppers, bóng cười (khí ga), keo con chó, keo hồ, sơn pha,...]

Thuốc an thần, thuốc ngủ [Valium, Diazepam, Chlordiazepoxide, Oxazepam, alprazolam, flunitrazepam, midazolam,…]

Chất gây ảo giác [K, acid, nấm thần (PCP), tem, bụi thiên thần, bùa lưỡi, LSD, Ketamine, Vitamin K, 2C-B,...]

Chất dạng thuốc phiện [Heroin (hàng trắng), morphine, methadone (ngoài chương trình), codein, nàng tiên nâu,...]

Chất khác []

Bạn đã bao giờ sử dụng bất kỳ chất nào theo đường tiêm chích chưa?
(KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH CHỮA BỆNH)