Tài liệu

Thuốc điều trị rối loạn do sử dụng rượu

Bản quyền tác giả: AHRQ Pub. No. 14(16)-EHC029-A
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 10-2017

Cần sa tổng hợp - Tờ rơi

Bản quyền tác giả: www.nattc.org
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Cần sa - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Heroin - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Ketamine - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Thuốc lắc - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Methamphetamine - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Cần sa tổng hợp (Cỏ Mỹ) - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Lạm dụng những thuốc khác - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 07-2018

Poppers - Những điều cần biết về chất gây nghiện tổng hợp

Bản quyền tác giả: NIH
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 05-2019

Tạp chí Mainline Chemsex

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 05-2020

Tạp chí Mainline Chemsex 1

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 05-2020

Tạp chí Mainline Chemsex 2

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC
Thời gian xuất bản: 05-2020

Giới thiệu nghiên cứu can thiệp Chemsex - MSM & TG

Bản quyền tác giả: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Dịch và hiệu đính:
Thời gian xuất bản: 06-2020

Gợi ý giảm nguy cơ sức khỏe - Sử dụng chất khi quan hệ tình dục

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Thời gian xuất bản: 06-2020

Một số mẹo sử dụng chất an toàn khi tham gia Chemsex - Chất kích thích

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Thời gian xuất bản: 06-2020

Một số mẹo sử dụng chất an toàn khi tham gia Chemsex - Ketamine

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Thời gian xuất bản: 06-2020

Một số mẹo sử dụng chất an toàn khi tham gia Chemsex - Nước biển (GHB/GBL)

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Thời gian xuất bản: 06-2020

Một số mẹo sử dụng chất an toàn khi tham gia Chemsex - Popper

Bản quyền tác giả: Mainline
Dịch và hiệu đính: UMP-VHATTC & LIFE Centre
Thời gian xuất bản: 06-2020