Giới thiệu

CỐ VẤN BỘ CÔNG CỤ ASSIST

GIÁO SƯ ROBERT ALI (Director DASSA WHO Collaborating Centre)
 • ASSIST được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế do TS. Robert Ali chủ trì năm 1997.
 • Được tài trợ bởi tổ chức y tế thế giới (WHO) và Ủy ban Quốc gia Australia về Sức khỏe và Già hoá.
 • Sàng lọc tất cả các chất hướng thần, bao gồm đồ uống có cồn, thuốc lá và các chất gây nghiện.

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tầng 15, tòa nhà trung tâm Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-28-3952-6005
Email: svhattc@gmail.com
Website: http://svhattc.org

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

 • Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh (UMP-VHATTC)
  https://svhattc.org
 • Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về lạm dụng chất – HIV (CREATA-H) - Đại Học Y Hà Nội
  https://creata.org.vn
 • Trung Tâm Giải Cứu Cơ Đốc Gia Đình Nissi
  http://nissicenter.com/